Nabídka školám

Institut pro finanční poradenství je z hlediska své specializace přímo předurčen ke spolupráci se školami. V r. 2014 jsme v tomto směru učinili dva zásadní kroky.

  1. Nechali jsme si akreditovat a začali vyučovat dva kurzy v oblasti základního finančního vzdělávání.
  2. Uvedli jsme v život finančně-vzdělávací kurz pro žáky 8. a 9. tříd základních škol INVESTOVÁNÍ HROU. Do jeho pilotního provozu, financovaného z prostředků evropských fondů a státního rozpočtu ČR, se zapojilo 13 základních škol s více než 250 žáky (reference si můžete prohlédnout zde).

Nabídka školám

V současné době školám nabízíme

  • školení akreditovaných programů pro učitele
  • zapojení se do dalšího ročníku vzdělávacího projektu INVESTOVÁNÍ HROU.

Dále sledujeme vývoj ohledně čerpání evropských peněz, abychom mohli zpracovat další podobný projekt. Zájemce o účast v dalších vzdělávacích projektech IFP budeme kontaktovat, stačí nám tento zájem oznámit na mailovou adresu institut@ipfp.cz.

Pod následujícími záložkami najdete naši kompletní nabídku.