CSR Projekty

Společenská odpovědnost, CSR projekty, hry…

Postavit užitečný, viditelný a originální projekt společenské odpovědnosti bez vysokých nákladů není jednoduché. Proto často peníze na tento typ aktivit končí ve formě darů pro neziskové organizace, případně se dobrovolníci zapojují do brigád apod.

Institut je schopen všem zájemcům připravit kvalitní vzdělávací či rekvalifikační projekt pro většinu eventuálních cílových skupin. Ať už jde o žáky základních, středních či vysokých škol, o děti z dětských domovů, sociálně vyloučených lokalit či třeba seniory.

Veškeré projekty jsme připraveni stavět na principech interaktivity, aktivního zapojení účastníků do výuky a nejlépe hry. Podobně, jako u našeho úspěšného cyklu pro základní školy INVESTOVÁNÍ HROU (více o něm najdete zde). Za vynikající formu sdělování informací považujeme rovněž komiksy a diskusi nad nimi.

Společenská odpovědnost, CSR projekty

Vždy vycházíme především z toho, komu je kurz určen. Teprve potom uvažujeme o obsahu a formě.

Jsme připraveni nejen školit, ale především připravit programy pro osoby, které samy chtějí někoho dalšího vzdělávat. Tedy učitele, lektory, ale třeba i souputníky těch, kteří patří přímo do cílových skupin (tzv. peer to peer metoda je založena na principu, kdy zvláště s mladými lidmi či osobami sociálně vyloučenými komunikuje namísto profesionálního lektora ten, kdo k nim má mentálně blízko).

Pohybujeme se ve všech oblastech finančního vzdělávání s přesahem do oblasti práva a psychologie. Zajímají nás témata pozitivního rozvoje myšlení i obrany proti nekalostem (mj. obraně proti obchodním praktikám tzv. „šmejdů“). Vyznáme se ve spoření, osobním finančním plánování a investicích, stejně jako v otázkách lichvy či manipulace s lidmi.

CSR projekty řešené s naším Institutem mají tu výhodu, že nás podobné aktivity baví a považujeme je za účelné. Proto Vám je připravíme zodpovědně a s co největším ohledem na potřeby dané cílové skupiny.